ΤΡΙΤΗ           19:00-20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ     18:30-20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ    12:00-13:30

ΚΥΡΙΑΚΗ      12:15 -13:30