Προπονητική μεθοδολογία

H ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, 12:46

Η Προπονητική αναφέρεται στη μακροχρόνια διαδικασία μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης.Η προπονητική παρέμβαση, για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να στηρίζεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αθλήματος και στην εφαρμογή του καταλληλότερου προπονητικού προγράμματος

Περισσότερα →