Προπονήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00-18:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:30-10:30

ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:30-11:30