Προπονήσεις

ΤΡΙΤΗ                   17:00-18:15

ΤΕΤΑΡΤΗ              17:30-18:30

ΣΑΒΒΑΤΟ             11:00 - 12:30

ΚΥΡΙΑΚΗ             10:00 - 11:15

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ:         ΤΡΙΤΗ 18:15 - 19:15