Προπονήσεις

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:30 - 11:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 10:30 - 11:30

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 - 20:00