Προπονήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-18:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 - 10:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 10:30 - 11:30

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-19:00