Προπονήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 -18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30 - 10:30