ΣΑΒΒΑΤΟ  9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

- το ΠΑΙΔΙΚΟ και το ΕΦΗΒΙΚΟ έχουν ΡΕΠΟ

- Οι προπονήσεις των υπόλοιπων Τμημάτων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  10  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

- το ΠΑΙΔΙΚΟ και το ΕΦΗΒΙΚΟ έχουν ΡΕΠΟ

- Οι προπονήσεις των υπόλοιπων Τμημάτων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  11  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

 

ΤΡΙΤΗ  12  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

- 19:30  συνάντηση αθλητών  ΠΑΙΔΙΚΟΥ

- 20:30  συνάντηση αθλητών  ΕΦΗΒΙΚΟΥ

- Οι προπονήσεις των υπόλοιπων Τμημάτων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.