ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Η Βιοχημεία της Άσκησης έχει αντικείμενο τη μελέτη, τη ταξινόμηση και την αξιολόγηση των μεταβολών και των προσαρμογών του μεταβολισμού των αθλούμενων  με στόχο να βελτιώσει και να μεγιστοποιήσει την απόδοση τους.

Ο ρόλος του βιοχημικού της Άσκησης είναι να παρακολουθεί την πορεία της προπόνησης και της απόδοσης του αθλητή. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιεί  τις κατάλληλες βιοχημικές εξετάσεις, τα συμπεράσματα αυτών τα συσχετίζει με προηγούμενες εξετάσεις του αθλητή, λαμβάνεται υπ’ όψιν η φάση προπόνησης και γενικά το ιστορικό του αθλητή,  έτσι ώστε η βελτίωση να γίνεται χωρίς να προκληθεί  κόπωση,  μέσω της προσωρινής μείωσης της προπόνησης, αποφεύγοντας έτσι τον τραυματισμό του αθλητή που θα είχε σαν  συνέπεια την μακρόχρονη αποχή του από την προπόνηση.

Οι ανάγκες παρακολούθησης των  αθλητών διαφοροποιούνται ανάλογα με το αθλητικό τους επίπεδο. Όλοι οι ασκούμενοι  έχουν ανάγκη παρακολούθησης, δεδομένου ότι το πρωταρχικό που ενδιαφέρει, όσους ασχολούνται με τον αθλητή, είναι η διασφάλιση της υγείας του και ακολούθως η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

Όσο όμως προχωράμε από τον κοινό αθλητισμό προς τον πρωταθλητισμό και ανάλογα με το προπονητικό επίπεδο του αθλητή υπάρχουν και τα ανάλογα επίπεδα της επιστημονικής  παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας από απλές αιματολογικές εξετάσεις μέχρι εξειδικευμένες ορμονολογικές εξετάσεις ή ειδικές δοκιμασίες. 

c να  << μετρήσουμε >>   την κόπωση και το σημαντικότερο να προλάβουμε την εξέλιξη και μεγιστοποίηση της.

Αρχικά η κόπωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα (λειτουργιών), αλλά ως μηχανισμός προστασίας του οργανισμού και φυσικά σαν πρώτος κώδωνας  κινδύνου που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας στην επιστημονική παρακολούθηση των αθλητών.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, ότι όσο είναι υγιής και συστηματικά προπονημένος ο αθλητής, τόσο λιγοστεύουν οι  πιθανότητες να εμφανιστούν τα συμπτώματά της κόπωσης και κυρίως τα αποτελέσματα της, ένα εκ των οποίων είναι και οι συχνοί τραυματισμοί ή το πολύ σύνηθες η ομάδα ή ο αθλητής να μην αποδίδει  καλά.  

Η συνεργασία του βιοχημικού με τον γυμναστή έχει σαν αποτέλεσμα τα προπονητικά ερεθίσματα να είναι  αρκετά ώστε να προκαλούν βελτίωση, διότι πολλές φορές με τον φόβο μήπως κουράσουμε τον αθλητή, τελικά δεν τον βελτιώνουμε. Απαραίτητη  είναι και η συνεργασία του βιοχημικού με τον γιατρό της ομάδας ή του αθλητή, ώστε να δοθεί  από τον γιατρό η κατάλληλη αγωγή όταν και όπου χρειάζεται.

 

                                                                           Dr  Ε. Σγουράκη   

                                                                                          Βιοχημικός της Άσκησης 

                                                                                          Τηλ.   :    6946290587                                     

 

                                                                                          Email :    erisgouraki@yahoo.gr                                                        

 

Η Βιοχημεία της Άσκησης έχει αντικείμενο τη μελέτη, τη ταξινόμηση και την αξιολόγηση των μεταβολών και των προσαρμογών του μεταβολισμού των αθλούμενων  με στόχο να βελτιώσει και να μεγιστοποιήσει την απόδοση τους.

Ο ρόλος του βιοχημικού της Άσκησης είναι να παρακολουθεί την πορεία της προπόνησης και της απόδοσης του αθλητή. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιεί  τις κατάλληλες βιοχημικές εξετάσεις, τα συμπεράσματα αυτών τα συσχετίζει με προηγούμενες εξετάσεις του αθλητή, λαμβάνεται υπ’ όψιν η φάση προπόνησης και γενικά το ιστορικό του αθλητή,  έτσι ώστε η βελτίωση να γίνεται χωρίς να προκληθεί  κόπωση,  μέσω της προσωρινής μείωσης της προπόνησης, αποφεύγοντας έτσι τον τραυματισμό του αθλητή που θα είχε σαν  συνέπεια την μακρόχρονη αποχή του από την προπόνηση.

Οι ανάγκες παρακολούθησης των  αθλητών διαφοροποιούνται ανάλογα με το αθλητικό τους επίπεδο. Όλοι οι ασκούμενοι  έχουν ανάγκη παρακολούθησης, δεδομένου ότι το πρωταρχικό που ενδιαφέρει, όσους ασχολούνται με τον αθλητή, είναι η διασφάλιση της υγείας του και ακολούθως η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

Όσο όμως προχωράμε από τον κοινό αθλητισμό προς τον πρωταθλητισμό και ανάλογα με το προπονητικό επίπεδο του αθλητή υπάρχουν και τα ανάλογα επίπεδα της επιστημονικής  παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας από απλές αιματολογικές εξετάσεις μέχρι εξειδικευμένες ορμονολογικές εξετάσεις ή ειδικές δοκιμασίες. 

Όταν ένας αθλητής κάνει καθημερινή προπόνηση και έχει τουλάχιστον έναν αγώνα την εβδομάδα, εάν αναφερθούμε στο ποδόσφαιρο, είναι φυσικό επακόλουθο η κόπωση. Το θέμα είναι το μέγεθος και το είδος της κόπωσης. Σήμερα με τις αναλυτικές δυνατότητες και  την επιστημονική εμπειρία που υπάρχει έχουμε την δυνατότητα να  << μετρήσουμε >>   την κόπωση και το σημαντικότερο να προλάβουμε την εξέλιξη και μεγιστοποίηση της.

Αρχικά η κόπωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα (λειτουργιών), αλλά ως μηχανισμός προστασίας του οργανισμού και φυσικά σαν πρώτος κώδωνας  κινδύνου που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας στην επιστημονική παρακολούθηση των αθλητών.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, ότι όσο είναι υγιής και συστηματικά προπονημένος ο αθλητής, τόσο λιγοστεύουν οι  πιθανότητες να εμφανιστούν τα συμπτώματά της κόπωσης και κυρίως τα αποτελέσματα της, ένα εκ των οποίων είναι και οι συχνοί τραυματισμοί ή το πολύ σύνηθες η ομάδα ή ο αθλητής να μην αποδίδει  καλά.  

Η συνεργασία του βιοχημικού με τον γυμναστή έχει σαν αποτέλεσμα τα προπονητικά ερεθίσματα να είναι  αρκετά ώστε να προκαλούν βελτίωση, διότι πολλές φορές με τον φόβο μήπως κουράσουμε τον αθλητή, τελικά δεν τον βελτιώνουμε. Απαραίτητη  είναι και η συνεργασία του βιοχημικού με τον γιατρό της ομάδας ή του αθλητή, ώστε να δοθεί  από τον γιατρό η κατάλληλη αγωγή όταν και όπου χρειάζεται.

 

                                                                           Dr  Ε. Σγουράκη   

                                                                                          Βιοχημικός της Άσκησης 

                                                                                          Τηλ.   :    6946290587                                     

                                                                                          Email :    erisgouraki@yahoo.gr